Ang Filipino sa Kinder ay naglalayong maitaguyod ang pagmamahal sa sariling wika sa pamamagitan ng paggamit sa mga kasanayan sa mabuting pagbasa, pagsulat, pakikinig, mapanuring pag-iisip at pagpapahayag ng sariling ideya at damdamin upang magkaunawaan, upang malinang ang isang pamayanang mayaman sa kulturang buhay at taglay ang wagas na pananampalataya sa poong Maykapal. Application for incoming Pre-Nursery, Nursery, Kinder and Grades 1 to 11 will open on November 6. Visit our website at https://www.www.lsgh.edu.ph/lsgh-admissions for application procedure and requirements. Learn more, be more. Choose LSGH!