The LSGH Preschool Subject Offerings: Filipino 

The LSGH Preschool Subject Offerings: Filipino 

Ang Filipino sa Kinder ay naglalayong maitaguyod ang pagmamahal sa sariling wika sa pamamagitan ng paggamit sa mga kasanayan sa mabuting pagbasa, pagsulat, pakikinig, mapanuring pag-iisip at pagpapahayag ng sariling ideya at damdamin upang magkaunawaan, upang malinang...