‘Lubos ang pasasalamat, labis ang kaligayahan!’
Para sa mga magsisipagtapos mula sa Alternative Education, binabati namin kayo sa katuparan ng inyong pagsisikap at pasensya, ang pagsasakripisyo ng inyong oras at pagod para makamit ang mithiing makapagtapos ng pag-aaral. Napakalaking karangalan na ang La Salle Green Hills ay naging bahagi ng inyong kwentong buhay! Kaisa ninyo kami sa dasal ng pasasalamat at paghiling sa Panginoon ng patuloy na lakas upang lalo pa nating mapabuti ang biyayang buhay na ito. Nawa’y madama ninyo ang aming galak sa inyong pagtatapos, ipagdiwang natin ang inyong tagumpay na magkahawak-kamay! Maraming, maraming salamat! Ipinagmamalaki namin kayong lahat. Animo La Salle!